Kontakt

Sel-Telecom S.A.

ul. Mory 8, 01-330 Warszawa
NIP: 5220212853
REGON: 010325266
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sadzie Rejonowym dla M. St.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000228532
kapitał zakładowy 501 000 PLN opłacony w całości

Adres korespondencyjny:

ul. Kraszewskiego 4
05-082 Blizne Jasińskiego

kontakt (at) sel-telecom (kropka) pl